EZOTERİZM NEDİR?
Dr.Refik Algan ile Müzik, Sohbet ve Ezoterizm

EZOTERİZM NEDİR?

İnsan nedir?
Sadece dışkı ve salgılar üreten bir makine midir ya da başka bir görüşün öne sürdüğü gibi, içinde tanrısal ışığı taşıyan göksel bir yönü de var mıdır? 
İnsanı kendi içsel ışığına götüren bir yol varolabilir mi?
Eğer varsa, bu yolun özellikleri nedir? 
Bu yol gizli mi yoksa herkese açık mıdır? 
Dinler tarihi ve dünyanın tanımış olduğu büyük mistikler bu konuda ne deneyimlemişler ve ne söylemekteler? 

Bütün bu sorular, felsefede "içrek" olarak adlandırılan ezoterizm alanına aittir ve bizim de araştırma ve uygulama konumuzu oluşturmaktadır." Dr. Refik Algan ile insanın iç yapısını, oluşumunu ve gelişimini; ezoterizm sohbetleri başlığı altında ve müziğin ilahi tınısı eşliğinde dinleyerek öğreneceğimiz buluşmalar.