HERKES İÇİN PSİKODRAMA
Prof. Dr. Maurizio Gasseau ile

HERKES İÇİN PSİKODRAMA

Psikodrama;
kendimizi tanımayı, kendimize ve durumlara dışarıdan bakmayı, hayatın akışı içinde baş etme gücümüzü artırmayı sağlayan bir paylaşım yöntemidir.
Eylem, spontanlık ve yaratıcılık üzerine kurulmuştur.
Yani oyunlar, rol alma ve canlandırmalar ile yaratılan sahnelerin çalışıldığı hareketli bir yöntemdir.
Hayatın olağan akışı içinde herkesin yaşayabileceği durumlar ve beraberinde yaşanan duygular psikodramanın çalışma alanıdır.
Gerek kişisel gelişim gerek de şirket içi eğitimlerde Psikodrama çalışmalarının amacı kişinin kendisi ve diğerleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına yardım etmektir.

Bu amaçla:
- Gündelik yaşam içinde etkili iletişim ve etkileşim kazanılmasına ve çalışmaların çözümlenmesine yarımcı olmak,
- Kişinin belli bir davranışının nedeni hakkında bilgi sahibi olması ve gerektiğinde eğer sorun yaratan bir davranışı varsa değiştirmesine yardımcı olunması,
- Kişinin hem kendi hem de çevresi hakkında farkındalık kazanması,
- Empati ve iç görü geliştirilmesi ile kendilindenliğin gelişmesi hedeflenmektedir.
Empati ile karşımızdakini daha iyi anlayabilmek, iç görü ile davranışlarımız hakkında daha nesnel bir görüşe ulaşmak, lkendiliğindenlik ile olaylar ve durumlar karşısında doğal bir esneklik kazanmak kastedilmektedir.

SPONTANLIK VE GÜNDELİK HAYATLA İLİŞKİSİ
Sahnede hayatı yeniden canlandıran kişiler kendiliğinden davranışlar öğrenebilirler ve böylece yaratıcı eylemler sergileyebilirler. Hem yaratıcı drama hem de Psikodrama sahnelerinde ortaya çıkan birçok durum karşısında geliştirme fırsatı buldukları kendiliğinden davranışlarını günlük yaşamlarına taşıma şansları vardır.

ROL OYNAMA VE GÜNDELİK HAYATLA İLİŞKİSİ
Rol, kişilerarası bir yaşantıdır, sosyal yaşantının ayrılmaz bir parçasıdır. Hatta sosyal yaşam rollerden ibarettir.
Rol repertuarlarını genişletmek demek, kişilerin toplumsallaşmalarına, dolayısıyla topluma ve doğaya uyum sağlamalarına katkıda bulunur.

Rol repertuarını genişletmek;
- Yaşamda çeşitli roller bulunduğunun farkına varmak
- Kendisine en uygun olan rolün ne olduğunun farkına varmak
- Rol çatışmalarının farkına varmak
- Yaşamında rol bulaşması veya rol katılığı sergiliyorsa bunun farkına varmak
- Çeşitli rolleri denemek ve deneyimlemek
- Rol değiştirme sayesinde empati yeteneğinin gelişmesini sağlamak
- Kendiliğindenliği geliştirerek seçim yapma şansını artırmak demektir. Rol oynama, doğaçlama ve benzeri yaratıcı drama veya Psikodrama teknikleri sayesinde kişilerde iç görü, yani kişinin belli bir davranışın nedeni hakkında bilgi sahibi olması ve gerek duyulursa davranış değişikliği gerçekleştirmesine yardımcı olur.